เกี่ยวกับเอกโอชา

ความภูมิใจ

อดีตความทรงจำ             ปีสองสามของข้านี้

ก๋วยเตี๋ยวสร้างชีวี             และยังมีทำผัดไท

แม้แต่เย็นตาโฟ               ก็อักโขและยิ่งใหญ่

สร้างครอบครัวเราให้       ยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิ

(ประพันธ์โดย อ.สรกมล ผาคำสระศรี)

ประวัติ

“เอกโอชา” เริ่มต้นจากธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว ก่อตั้งโดยคุณศักดิ์ชัย ศิวิลัยกุล และ คุณสุพิน ขัติยะราช ขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ผัดไท เป็นลักษะรถเข็นที่มีราคาขายเพียงชามละ 5 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2523 ตั้งขายอยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธิน หน้าทางเข้าโรงหนัง “รามา 1” ในสมัยนั้น ปัจจุบันคือบริเวณหน้าทางเข้า “เชียงรายไนท์บาร์ซ่า” ต่อมาขยายธุรกิจจากรถเข็นเป็นห้องแถวขนาด 1 คูหา และเริ่มใช้ชื่อกิจการอย่างเป็นทางการว่า “เอกโอชา” เมื่อปี พ.ศ. 2525

ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นร้านอาหารและย้ายสถานที่มา ณ บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2533 จากร้านก๋วยเตี๋ยวได้กลายเป็นร้านอาหารบนพื้นที่ขนาด 2 ไร่ โดยใช้ชื่อว่า “สวนอาหารเอกโอชา” มีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจเรื่อยมาจนปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 14 ไร่

ปัจจุบัน “เอกโอชา” ให้บริการอาหารทะเล ไทย จีน และพื้นเมือง มีโซนร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการ 330 ที่นั่ง ห้องสังสรรค์คาราโอเกะขนาด 10 – 80 ท่าน สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัว บริการห้อง “สตาร์ฮอลล์” และ “เฮือนคำแดง” ที่เป็นห้องจัดงานสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์และงานมงคลสมรส ขนาด 100 – 1,500 ท่าน มีลานจอดรถที่กว้างขวางสะดวกสบาย

ไทม์ไลน์

2523     เริ่มกิจการร้านก๋วยเตี๋ยว ขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ผัดไท โดยเป็นลักษณะรถเข็น ราคาชามละ 5 บาท บริเวณหน้าทางเข้าโรงหนังรามา 1 ในสมัยนั้น (ปัจจุบันคือบริเวณหน้าทางเข้าเชียงรายไนท์บาร์ซ่า) ก่อตั้งโดยคุณศักดิ์ชัย ศิวิลัยกุล และ คุณสุพิน ขัติยะราช

2525     ขยายธุรกิจเป็นห้องแถวขนาด 1 คูหา และเริ่มใช้ชื่อกิจการอย่างเป็นทางการว่า “เอกโอชา”

2533     ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาให้บริการอาหารทะเลและไทย ณ บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน

2542    เพิ่มรูปแบบการให้บริการ มีบริการคาราโอเกะ

2552     เปิดให้บริการ “สตาร์ฮอลล์” ห้องจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน และงานสัมมนา ขนาด 200 - 900 คน

2554     เปิดให้บริการ “เฮือนคำแดง” ห้องจัดเลี้ยงขนาด 100 - 250 คน ทั้งนี้เฮือนคำแดงเป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อมารดาของคุณสุพิน

2560     เปิดให้บริการ “เฮือน พ่อ แม่” ที่เป็นห้องพักรับรองสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการห้องจัดเลี้ยง

2561     ต่อเติมขยายห้องจัดเลี้ยง “สตาร์ฮอลล์” สามารถรองรับงานเลี้ยงสูงสุดขนาด1,500คน

ปัจจุบัน เอกโอชา บริการอาหารทะเล ไทย จีน และพื้นเมือง มีพื้นที่ให้บริการ 330 ที่นั่ง มีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่สำหรับครอบครัว ห้องคาราโอเกะขนาด 10 – 80 คน ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยงขนาด 100 – 1,500 คน

“เอกโอชา” มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมาย